รถรับส่ง Shuttle bus จากเมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg)ไปเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

รถรับส่ง Shuttle bus จากเมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg)ไปเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) โดยรถ รับส่ง CK (CK Shuttle)

van and a passenger car van van

เป็นวิธีการเดินทางที่ง่ายและรวดเร็ว

เนื่องจากว่าไม่มีรถไฟเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง เชสกี้ ครุมลอฟ และเมืองซาลซ์บูร์ก วิธีที่ดีที่สุดที่จะ เดินทางจากเมืองซาลซ์บูร์กไปยังเชสกี้ ครุมลอฟ และจากเ เชสกี้ ครุมลอฟ ไปยังเมืองซาลซ์บูร์กก็คือการ ให้รถ Shuttle bus มารับและส่งถึงหน้าประตูโรงแรมที่ท่านพักอยู่และไปยังโรงแรมปลายทางที่ท่านจะไป อีกแห่งหนึ่ง

ราคาค่าโดยสารรถรับส่ง shuttle bus ที่ใช้ร่วมกันจากเมืองซาลซ์บูร์กไปเชสกี้ ครุมลอฟ คิดเป็นเงิน 100 CZK / คน และใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง เป็นระยะทางประมาณ 210 กม.

หากท่านต้องการความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถใช้รถรับจ้างเอกชนจากเชสกี้ ครุมลอฟ ไปยังเมืองซาลซ์ บูร์ก หรือจากเมืองซาลซ์บูร์กไปเชสกี้ ครุมลอฟได้ โดยคิดค่าใช้จ่าย 3850 CZK (รถโดยสารนั่งได้ถึง 3 คน) 4500 CZK (รถโดยสารนั่งได้ถึง 4 คน) หรือ 6500 CZK (รถตู้โดยสารนั่งได้ถึง 8 ผู้โดยสาร)

เกี่ยวกับ CK Shuttle

CK Shuttle ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ราคาไม่แพงและเป็น shuttle bus ที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นวิธีการ เดินทางที่ง่าย รวดเร็วและสะดวกสบายระหว่างเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเวียนนา (Vienna) ซาล์ซเบิร์ก (Salzburg) ฮัลล์ชตัทท์ (Hallstatt) ลินซ์ (Linz) ปราก (Prague) และจุดหมาย ปลายทางอื่นๆ.

รถตู้โดยสารปรับอากาศแบบ 8 ที่นั่งและ 4 ที่นั่งของเรา มีคนขับที่พูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมที่จะนำท่าน เดินทางตรงจากโรงแรมที่พักของท่านไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการ - ได้อย่างรวดเร็วและ ง่ายดาย โดยไม่ต้องรอการสับเปลี่ยนรถบัส / รถไฟ และแออัดอยู่ในรถขนส่งมวลชน.

เรามีทั้งรถรับส่ง shuttle bus แบ่งเช่าแชรก์ ับผู้โดยสารรายอื่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยการเช่ารถตสู้ ่วนตัว และรถรับส่งเอกชนสำหรับผู้ทตี่ ้องการความเป็นส่วนตัวในการเดินทาง.

บริการจัดหาพนักงานขับรถส่วนตัวระหว่างเชสกี้ ครุมลอฟ และเมืองซาลซ์บูร์ก

หากท่านต้องการความเป็นส่วนบุคคล เรามีรถเก๋งส่วนตัวแบบ 4 ที่นั่งหรือรถตู้ 8 นั่งไว้คอยให้บริการ

ราคาค่าโดยสารรถส่วนตัวจากเชสกี้ ครุมลอฟ ไปยังเมืองซาลซ์บูร์ก หรือจากซาลซ์บูรก์ ไปเชสกี้ ครุ มลอฟ

 • การเดินทางโดยรถโดยสารเอกชนของเรา (สโกด้า สุเพิร์บ - Skoda Superb) นั่งได้ถึง 3 ท่าน ราคา: 3850 CZK
 • การเดินทางโดยรถโดยสารเอกชนของเรา (สโกด้า อ็อคทาเวีย คอมบิ - Skoda Octavia Combi, VW Touran) นั่งได้ึง 4 ท่าน ราคา: 4500 CZK
 • การเดินทางโดยรถตู้โดยสารเอกชนของเรา นั่งได้ถึง 8 ผู้โดยสาร ราคา: 6500 CZK

ราคาคนขับรถที่พูดภาษาอังกฤษได้ ได้รวมอยู่ในราคานี้แล้ว

การเดินทางเที่ยวชมทิวทัศน์ต่างๆ

เราสามารถจัดการเดินทางเที่ยวชมทิวทัศน์ทสี่ วยงามระหว่างเชสกี้ ครุมลอฟและเมืองซาลซ์บูร์กตามจุดที่ น่าสนใจต่างๆ ตามที่ท่านต้องการได้

รถแท็กซี่จากเชสกี้ ครุมลอฟไปยังเมืองซาลซ์บูร์ก มีคนขับรถคอยให้บริการจากเชสกี้ ครุมลอฟไปยังเมือง ซาลซ์บูร์ก การเดินทางโดยส่วนตัวหรือรถโดยสารส่วนบุคคลจากเมืองซาลซ์บูร์กไปเชสกี้ ครุมลอฟ

ทำไมต้องเลือก CK Shuttle?

 • เราให้บริการมารับและส่งถึงหน้าประตู จากเมืองซาลซ์บูร์กไปยังเชสกี้ ครุมลอฟ โดยมีคนขับรถที่มี ประสบการณ์การพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมารับท่านโดยตรงจากโรงแรมของท่านในเมืองซาลซ์ บูร์กและนำท่านตรงไปยังโรงแรมอื่นๆ (หรือจุดหมายปลายทางอื่นๆ) ในเชสกี้ ครุมลอฟ โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด.
 • เรามีส่วนลดสำหรับการเดินทางเป็นกลมุ่ สี่คนและมากกว่านั้น
 • เรามีเครื่องดื่มไว้คอยให้บริการในระหว่างการเดินทาง ฟรีสำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และเบียร์เช็ก
 • เราพยายามจัดตารางเวลาการเดินทางตามที่ท่านต้องการ เพียงแค่กรอกเวลาที่ท่านต้องการจะออก เดินทางลงในแบบฟอร์มการจองและเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถจะทำได้หรือไม่ หรือเสนอเวลา ออกเดินทางที่ใกล้เคียงทสีุ่ดให้แก่ท่าน
 • เมื่อเราได้รับการยืนยันการจองของท่านแล้ว เราจะไม่ทำการยกเลิกอันเนื่องมาจากการมีจำนวนของ ผู้โดยสารน้อย เพราะว่าเรามีรถจำนวนมาก เราจึงสามารถที่จะคอยให้บริการแก่ผู้โดยสารได้แม้จะมีเพียง แค่สองคน
 • ท่านสามารถชำระค่าโดยสารเป็นสกุลเงิน CZK หรือ EUR ก็ได้
 • เรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการการขนส่งที่จำเป็นทุกประเภท
 • รถโดยสารแต่ละคันของเราได้ทำประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน (รวมทั้ง กระเป๋าเดินทาง) และประกันสุขภาพเป็นวงเงินสูงถึง 2.9 ล้านยูโร
 • เร็วกว่ารถไฟจากเมืองซาลซ์บูร์กไปยังเชสกี้ ครุมลอฟ (และทางอื่นๆ) และเร็วกว่ารถบัสจากเชสกี้ ครุ มลอฟไปยังเมืองซาลซ์บูร์ก (และทางอื่นๆ) ถูกกว่าแท็กซี่จากเมืองซาลซ์บูร์กไปยังเชสกี้ ครุมลอฟ (และ ทางอื่นๆ)

วิธีการจองรถทำอย่างไร? เดินทางจาก cesky krumlov ไป salzburg

การจองรถรับส่ง กรุณาใช้แบบฟอร์มส่วนบนของหน้าเว็บไซต์หรือใช้ แบบฟอร์มการจอง.You have been searching for:

จากซาลซ์ปcesky krumlov กี่ชั่วโมง, ไป cesky krumlov จากซาลซ์, เดินทางจาก cesky krumlov ไป salzburg